Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
421044200001101 - Biyokimya 3+0+0 Zorunlu 5
721000000001103 - Anatomi 2+2+0 Zorunlu 6
723072002261101 - Mesleki Oryantasyon ve Hemşireliğe Giriş 2+0+0 Zorunlu 2
723072207261103 - Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar I 3+0+0 Zorunlu 6
726044100001105 - Fizyoloji 3+0+0 Zorunlu 6
862054005201401 - İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
421072107221104 - Mikrobiyoloji ve Parazitoloji 3+0+0 Zorunlu 6
721072202261108 - Sağlığın Değerlendirilmesi 3+0+0 Zorunlu 4
723072207261102 - Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II 3+8+4 Zorunlu 5
725042100001102 - Patoloji ve Histoloji 3+0+0 Zorunlu 6
811072300001201 - Temel Beslenme 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
721072207231209 - Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 3+0+0 Zorunlu 4
721072207251203 - İç Hastalıkları 3+8+0 Zorunlu 6
721072207251205 - Cerrahi Hastalıkları 3+8+0 Zorunlu 6
723072202261207 - Hemşirelikte Etik 2+0+0 Zorunlu 4
727072204211201 - Farmakoloji 3+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
421046200001202 - Temel Biyoistatistik 2+0+0 Zorunlu 6
720031003401201 - Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
723072103121202 - Aile Planlaması Hemşireliği 3+0+0 Zorunlu 4
723072107221206 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 3+8+0 Zorunlu 5
723072107221208 - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 3+8+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
346048207231201 - Sağlık Bilişim Sistemleri 1+2+0 Zorunlu 5
723014200001301 - Hemşirelikte Eğitim İlke ve Yöntemleri 3+4+0 Zorunlu 6
723072100001301 - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 3+8+0 Zorunlu 5
311072007261302 - Sağlık Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 5
723022203121205 - Kültürlerarası Hemşirelik 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
345072300001302 - Hemşirelikte Yönetim İlkeleri ve Organizasyon 3+8+0 Zorunlu 6
723072200001304 - İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
723072203121306 - Halk Sağlığı Hemşireliği 3+8+0 Zorunlu 5
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
723072207251308 - Yoğun Bakım Hemşireliği 3+0+0 Seçmeli 5
723072207251310 - Geriatri Hemşirelliği 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
312072000001403 - Sağlık Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 5
321072003121405 - Sağlık İletişimi 2+0+0 Seçmeli 4
380072300001401 - Sağlık Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
721072307251401 - Klinik Eğitim I 2+32+0 Seçmeli 17
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345072200001390 - Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
721072307251402 - Klinik Eğitim II 2+32+0 Seçmeli 17
723072203801404 - Adli Hemşirelik 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30