Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
345000000001201 - Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 6
345072200001101 - Mesleki Oryantasyon ve Sağlık Hizmetleri Yönetimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 2
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
461031003401101 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
313000000001101 - Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
314000000001120 - Ekonominin Esasları 3+0+0 Zorunlu 6
380072200001102 - Sağlık Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
720076000001102 - Halk Sağlığı 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
343072200001202 - Sağlık Sigortacılığı 2+0+0 Zorunlu 4
344034500001208 - Genel Muhasebe 3+0+0 Zorunlu 5
345031100001303 - İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
462034207271202 - Temel Biyoistatistik 2+1+0 Zorunlu 6
722034503801201 - Sağlık Kurumları Mevzuatı 2+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
311034500001202 - Örgütsel Davranış 3+0+0 Zorunlu 6
342034500001214 - Pazarlama Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
343034407221202 - Sağlık Ekonomisi ve Finansı 2+0+0 Zorunlu 3
344000000001307 - Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 6
720031003401201 - Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
346048207221301 - Hastane Sağlık Teknolojileri ve Bilgi Yönetim Sistemleri 1+2+0 Zorunlu 5
721072200001102 - Tıbbi Terminoloji 3+0+0 Zorunlu 5
722034500001301 - Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 6
345046004821205 - Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 5
720072307261302 - İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
862054005201401 - İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
342072203451302 - Hastane Yönetiminde Finansal Tablolar Analizi 3+0+0 Zorunlu 6
345000000001423 - Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası 3+0+0 Zorunlu 6
346072203451204 - Tıbbi Dökümantasyon 2+1+0 Zorunlu 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
345084000001301 - Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
523072508501402 - Klinik Mühendislik 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
321072003121405 - Sağlık İletişimi 2+0+0 Seçmeli 4
345072200001401 - Mesleki Deneyim I 0+2+0 Seçmeli 16
345072200001403 - Sağlık Yönetimi Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345072200001390 - Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
345072200001402 - Mesleki Deneyim II 0+2+0 Seçmeli 16
345072200001404 - Sağlık Yönetimi Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 30