Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Müdür Mesajı

Türkiye’de sağlık sektörü; ekonomik büyümenin süreklilik arz etmesi, gelir artışı neticesinde artan satın alma gücü gibi etkenler ve son yıllarda sektöre ilişkin gerçekleşen destekleyici gelişmelere paralel olarak önemli gelişim göstermiştir. Aynı şekilde hastanelerin sayısı da son on yılda sağlık harcamalarında gözlemlenen artışa paralel olarak artmıştır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinin sayısındaki değişimin daha az olması ile birlikte özellikle özel hastanelerin sayısındaki artış dikkat çekmektedir.

Bu değişiklikler neticesinde Türkiye’de sağlık sektöründe yaşanılan mevcut gelişme ve doğabilecek sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirebilecek liderlik vasfına sahip sağlık yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu yöneticiler,  geniş bir yelpazede, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, özel hastaneler, özel sağlık sigorta şirketleri, tıbbi cihaz ve malzeme üreten şirketler ile ilaç şirketlerinde görev alabilmektedirler. 

Sağlık Yönetimi Bölümünde, ülkemizin sağlık hizmetlerinin finansmanında ve sunumunda gerçekçi politikalar üreten, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, sağlık sistemleri ve politikalarını yakından takip eden, ülke insanının sağlık statüsünde koruma, iyileştirme ve geliştirilmesine katkı sağlayan profesyonel sağlık yöneticilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Prof. Dr. Ayşegül KAPTANOĞLU
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü