Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Yüksekokul Danışma Kurulu

Danışma Kurulunda Temsil Ettiği Bölüm

Öğretim Üyesinin

Adı Soyadı

Danışma Kurulu
Sağlık YönetimiDr. Öğr. Üyesi İsmail SEÇER

Uzm. Dr. Alpaslan MERT

Fatih Kemal AYDOĞAN

HemşirelikDoç. Dr. Esra KARACA ÇİFTÇİ

Sema AYKOL

Nigar YAZAR

Beslenme ve DiyetetikDr. Öğr. Üyesi Mehmet AKMAN

Uzm. Dr. Hülya BAHAT

Aykut ÇAKIR

Fizyoterapi ve RehabilitasyonProf. Dr. Demet UÇAR

Şehriban URAL

Dr. Armağan ASLAN